Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: dostawę i montaż fotowoltaiki o mocy 100 kW - 1 kpl, Kod CPV 09332000-5: Instalacje słoneczne.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: robot do lakierowania na mokro- 1 kpl., kod CPV: 42924300-2 Urządzenia natryskowe.

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu optymalizację procesu produkcji kotłów

Celem projektu jest wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie: Produkcja nowych typów kotłów grzewczych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. B Dotacje dla MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie: Rozwój Działu B+R

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie: Wdrożenie innowacji produktowych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie: Uzupełnienie i poszerzenie parku maszynowego firmy

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4. Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. Dotacje dla MŚP Typ projektów B Inwestycje MŚP - produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Czytaj więcej
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji