Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Fundusze Europejskie: Wdrożenie innowacji produktowych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji produktowych będących wynikiem badań. Cel ten pozwoli jednocześnie na osiągnięcie następujących celów szczegółowych projektu:

 1. Wdrożenie innowacji produktowych w postaci: gratowarki, zwijarki blach, automatycznego magazynu palet, znacząco ulepszonej konstrukcji naczepy o obniżonej masie oraz nowych zasobników do kotłów peletowych, w wyniku przeprowadzonych prac B+R,
 2. Zwiększenie powierzchni produkcyjnej, co umożliwi wdrażanie nowych produktów, zwiększanie wydajności produkcyjnej, a tym samym rozwój firmy,
 3. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką powtarzalność procesu produkcyjnego,
 4. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia surowców, zużycia narzędzi i czasu pracy),
 5. Skrócenie czasu realizacji zamówień w wyniku automatyzacji produkcji oraz braku konieczności zleceń zewnętrznych,
 6. Zapewnienie dobrego poziomu bezpieczeństwa pracy,
 7. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska,
 8. Umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku,
 9. Utworzenie nowych stanowisk pracy i wyposażenie ich w nowoczesne, ergonomiczne oraz ekonomiczne urządzenia produkcyjne.

Planowane efekty

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników badań firmy PROTECH i wdrożenie do oferty innowacji produktowych. W tym celu niezbędne jest wykonanie inwestycji polegającej na poszerzeniu powierzchni produkcyjnej oraz poszerzeniu parku maszynowego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do produkcji nowych produktów, a także odpowiedniej wydajności i jakości procesu produkcyjnego.
Innowacje produktowe będące przedmiotem wdrożenia:

 1. Innowacyjne urządzenia produkcyjne w postaci gratowarki, zwijarki do blach i magazynu palet.
 2. Innowacyjna konstrukcja zasobnika na biomasę drzewną zasilającego kotły peletowe o małych mocach.
 3. Konstrukcja zestawu przestrzennego naczepy ciężarowej o obniżonej masie.

Projektowana inwestycja jest niezbędna z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej powierzchni produkcyjnej, zapewnienia możliwości technicznych niezbędnych do wdrożenia nowych produktów, optymalizacji kosztów produkcji oraz konieczności zagwarantowania niezbędnej jakości i wydajności produkcyjnej oraz elastyczności w dostosowywaniu się do rozwoju rynku oraz potrzeb klientów. Zakup planowanych środków trwałych pozwoli na sprawne i efektywne wdrożenie innowacji produktowych do produkcji, bez zakłócania płynności aktualnego procesu produkcyjnego. Realizacja projektu wpłyną na zapewnienie warunków rozwoju dla firmy w długofalowej perspektywie czasowej.

Wartość projektu: 26 821 268,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 8 722 363,60 PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji