Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Fundusze Europejskie: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wdrożenia innowacji procesowych w firmie PROTECH Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Badania i innowacje w przedsiębiorstwach 1.2.1 A Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Cele projektu
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych prowadzących do wdrożenia innowacji procesowych w firmie PROTECH Sp. z o.o.
Cele bezpośrednie projektu obejmują:
– przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących robotyzacji procesów przemysłowych,
– wdrożenie do produkcji innowacji procesowych w postaci zrobotyzowanych procesów spawania hybrydowego HLAW, śrutowania, transportu autonomicznego.

Rezultatem przeprowadzonych prac badawczych i wdrożeniowych będzie:
– skrócenie czasu realizacji poszczególnych prac produkcyjnych,
– podniesienie jakości i powtarzalności procesów produkcyjnych, płynny przebieg procesów,
– wykonywanie poszczególnych czynności produkcyjnych w pierwszej próbie, bez konieczności poprawek,
– podniesienie bezpieczeństwa pracy pracowników, poprzez zmniejszenie liczby niebezpiecznych lub trudnych czynności produkcyjnych,
– zmniejszenie zużycia surowców i materiałów w procesach produkcyjnych,
– zwiększenie efektywności pracy, obniżenie kosztów pracy,
– poprawa dokładności i terminowości, co oznacza lepszą jakość obsługi klientów,
– ograniczenie negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.
Rezultaty prac badawczo – rozwojowych zostaną bezpośrednio wdrożone do działalności firmy PROTECH.

Planowane efekty
Długofalowo realizacja projektu przyczyni się do podniesienia pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy poprzez:
– Zwiększenie skali produkcji i sprzedaży, poprzez zwiększenie wydajności procesów spawania hybrydowego, śrutowania i transportu autonomicznego
– Zapewnienie optymalnego przebiegu procesów produkcyjnych, opartego o możliwie najwyższy poziom automatyzacji
– Stworzenie warunków technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku,
– Podniesienie innowacyjności procesów produkcyjnych w firmie,
– Zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne,
– Pozyskanie nowych rynków zbytu,
– Zwiększenie poziomu sprzedaży oraz obrotów przedsiębiorstwa (10% po 12 miesiącach od udzielenia pomocy i więcej w kolejnych latach funkcjonowania produktu na rynku).

Realizacja projektu przyniesie wielokierunkową optymalizację ekonomii produkcji oraz całej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. To w konsekwencji umożliwi firmie bardziej elastyczną politykę cenową, odpowiedź na oczekiwania odbiorców w tym zakresie, a także możliwość realizacji większej ilości zamówień, ze względu na podniesienie wydajności procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych.

Wartość projektu: 3 522 697,41 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 601 463,41 PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji