Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Fundusze Europejskie: Eko rozwiązania w firmie PROTECH Sp. z o.o.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 4 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Regionalna polityka 4.2 Eko-przedsiębiorstwa.

Cele projektu

Przedmiotowy projekt polega na rozwoju przedsiębiorstwa poprzez podniesienie jego efektywności energetycznej. Cel ten będzie realizowany dwukierunkowo poprzez: podniesienie efektywności energetycznej funkcjonowania obiektu produkcyjno – magazynowego oraz podniesienie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych. Pierwszy kierunek zostanie zrealizowany dzięki wymianie opraw oświetleniowych na nowoczesne i ekologiczne oświetlenie LED wraz z systemem sterowania oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na cele własne przedsiębiorstwa. Drugi kierunek będzie zrealizowany poprzez wymianę wycinarki laserowej starego typu na nowoczesną wycinarkę laser fiber.

Inwestycja obejmuje następujące typy:

– typ A – Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa – polegające na zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w postaci systemu oświetlenia LED wraz z systemem sterowania oraz ekologicznej technologii produkcji laser fiber.

– typ B – Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej.

Korzyści z tego typu inwestycji odnosić będzie zarówno przedsiębiorca (zmniejszenie kosztów funkcjonowania i kosztów produkcji), jak i środowisko naturalne (zmniejszenie obciążeń dla środowiska i zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych).

Planowane efekty

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

– zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 248 246,24 kWh (248,24 MWh), co stanowi zwiększenie efektywności energetycznej o 65,83%

– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych CO2 – efekt ekologiczny bezwzględny – 204,3443 t/rok, efekt ekologiczny względny – 63,69%

– zmniejszenie emisji pyłów Pył – efekt ekologiczny bezwzględny – 0,0139 t/rok, efekt ekologiczny względny – 63,76%

SO2 – efekt ekologiczny bezwzględny – 0,2141 t/rok, efekt ekologiczny względny – 63,70%

NOx – efekt ekologiczny bezwzględny – 0,2156 t/rok, efekt ekologiczny względny – 63,69%

CO – efekt ekologiczny bezwzględny – 0,066 t/rok, efekt ekologiczny względny – 63,71%

– zmniejszenie zużycia wody – wynikające z zastąpienia lasera CO2 (zużycie wody w układzie chłodzenia 1030l / rok), laserem fiber (zużycie wody w układzie chłodzenia 960l / rok), co daje około 7% oszczędności na zużyciu wody w ciągu roku.

Wartość projektu: 3 404 466 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 523 522,19 PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji