Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Fundusze Europejskie: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kotłów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. A Dotacje dla MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kotłów. Cel ten pozwoli jednocześnie na osiągnięcie następujących celów szczegółowych projektu:

1) Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii spawania hybrydowego HLAW, objętej dwoma zgłoszeniami patentowymi, w wyniku przeprowadzonych prac B+R,

2) Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji produktu w postaci typoszeregu kotłów retortowych klasy V z nanoszonymi powłokami na ślimaki w wyniku przeprowadzonych prac B+R,

3) Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką powtarzalność procesu produkcyjnego,

4) Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia surowców, zużycia narzędzi i czasu pracy),

5) Skrócenie czasu realizacji zamówień w wyniku automatyzacji produkcji oraz braku konieczności zleceń zewnętrznych,

6) Zapewnienie dobrego poziomu bezpieczeństwa pracy,

7) Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska,

8) Umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku,

9) Utworzenie nowych stanowisk pracy i wyposażenie ich w nowoczesne, ergonomiczne oraz ekonomiczne urządzenia produkcyjne.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez:

1. Zwiększenie poziomu doinwestowania PROTECH Sp. z o.o.,

2. Zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa,

3. Pozyskanie nowych rynków zbytu,

4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie inwestycji wpłynie na usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcji, podniesienie jakości wyrobów, obniżenie kosztów jednostkowych, skrócenie terminów realizacji zamówienia, usprawnienie obsługi klienta.

Realizacja projektu przyczyni się także do realizacji celów jakościowych takich jak:

– poprawa wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa inwestującego w ekologiczne technologie,

– poprawa konkurencyjności produktów oferowanych przez firmę, które dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie wytwórcze będą charakteryzowały się najwyższymi parametrami technicznymi,

– podjęcia przez firmę dalszych inwestycji mających na celu poszerzenie oferty produktowej,

– wzmocnienie potencjału produkcyjnego firmy w dłuższej perspektywie czasu

Wartość projektu: 16 532 700,17 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 305 801,60  PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji