Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Fundusze Europejskie: Produkcja nowych typów kotłów grzewczych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. B Dotacje dla MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu

Przedmiotowy projekt polega na rozwoju działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji nowych typów kotłów grzewczych na biomasę o najwyższej klasie energetycznej lub wymienników do tych kotłów (najmniej szkodliwych dla środowiska) oraz produkcji kluczowych elementów dla wiatraków. W ramach projektu zakupione zostaną innowacyjne maszyny produkcyjne, które zagwarantują najwyższą jakość wykonania, również bardzo innowacyjnego produktu.

Realizacja projektu przyczyni się więc do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa, ale również całego regionu naszego kraju.

Projekt ma podnieść poziom konkurencyjności firmy poprzez:

1.Poszerzenie oferty produktowej,

2.Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką sprawnością oraz wydajnością produkcyjną, zapewniające powtarzalność procesu produkcyjnego z zachowaniem wysokiej jakości produktów,

3.Zapewnienie krótkiego czasu realizacji zamówień,

4.Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia surowców, zużycia narzędzi i czasu pracy),

5.Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia z zakresu BHP, gwarantujące bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pracy,

6.Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska,

7.Umożliwienie wprowadzania innowacji produktowych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku,

8.Zapewnienie odpowiedniego poziomu wydajności produkcji w związku z poszerzeniem oferty produktowej.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez:

1.Zwiększenie poziomu doinwestowania zakładu,

2.Zwiększenie poziomu produkcji przedsiębiorstwa,

3.Zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne,

4.Pozyskanie nowych rynków zbytu,

5.Zwiększenie poziomu sprzedaży oraz obrotów przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie niniejszego projektu wpłynie na rozwój działalności produkcyjnej, zapewnienie wysokiej jakości i wydajności procesu produkcyjnego, w szczególności w aspekcie wdrożenia innowacji produktowych oraz pozyskaniem nowych rynków zbytu. Zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa nastąpi poprzez zwiększenie poziomu doinwestowania firmy PROTECH, podniesienie innowacyjności, a także zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa.

Realizacja projektu warunkuje uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej zarówno przedsiębiorstwa jak i samego regionu. W szerszej perspektywie podniesienie konkurencyjności firmy PROTECH przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu. Poprzez dystrybucję nowych innowacyjnych produktów również klienci firmy PROTECH będą podnosić swoją konkurencyjność i innowacyjność, poszerzając swoją ofertę produktową o nowoczesne urządzenia grzewcze.

Wartość projektu: 9 018 360,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 299 400,00 PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji