Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Fundusze Europejskie: Rozwój Działu B+R

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczo – rozwojowej w firmie PROTECH, poprzez zakup wyposażenia badawczego niezbędnego do realizacji badań w obszarze zarówno innowacji produktowych (maszyny produkcyjne, polowa brykieciarka zwijająca, kotły ecodesign, automotive), jak i procesowych (robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych).

Rozwój Działu B+R będzie miało kluczowe znaczenie dla realizacji strategii rozwojowej firmy, w aspekcie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności firmy, a także jej oferty produktowej. Wymogi współczesnego rynku wskazują na to, że brak podejmowania inwestycji w kierunku prowadzenia działalności badawczej i innowacyjnej, mogłoby przyczynić się do znaczącego osłabienia pozycji firmy na rynku. Podejmując niniejszą inwestycję firma pragnie w ramach swojej struktury stworzyć nowoczesną infrastrukturę B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie, która będzie służyć tworzeniu innowacyjnych produktów i procesów produkcyjnych.

Planowane efekty

Podstawowym efektem realizacji projektu będzie wyposażenie firmy w nowoczesne urządzenia i oprogramowanie badawcze, które zostało precyzyjnie wyselekcjonowane w bezpośrednim nawiązaniu do prac badawczych określonych w Agendzie Badawczej. Dział B+R zostanie wyposażony w sprzęt i urządzenia charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość efektów prowadzonych działań badawczych. Utworzone zostaną nowe stanowiska pracy w Dziale B+R i zapewnione zostaną odpowiednie, komfortowe i bezpieczne warunków dla prowadzenia prac badawczo – rozwojowych. Firma stworzy dzięki temu optymalne warunki dla wdrażania innowacji produktowych i procesowych w firmie, zapewnienie możliwość elastycznej reakcji firmy na potrzeby rynku i tendencje branżowe oraz wpłynie na optymalizację ekonomii produkcji oraz całej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 2 354 281,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 861 322,50 PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji