Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Rozwój i konkurencyjność

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu

 1. Pozyskanie, w formie raportu i prezentacji, odpowiednio opracowanych danych i informacji dotyczących aktualnej struktury organizacyjnej oraz rekomendacji dotyczących zmian optymalizujących jej funkcjonowanie
 2. Wspólne wypracowanie przez zarząd i doradców projektu zmienionej struktury organizacyjnej, odpowiadającej na nowe wyzwania stojące przed firma. Projekt ten będzie się składał z dwóch dokumentów:
  1. schematu organizacyjnego, wskazującego na wzajemne zależności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich etatyzację
  2. regulaminu organizacyjnego, określającego obowiązki, odpowiedzialność i decyzyjność poszczególnych członków zarządu i kierownictwa firmy
 3. Opracowanie planu wdrożenia zmian, będącego „mapą drogową” działań wdrożeniowych, które będą niewątpliwie wyzwaniem z uwagi na ich związek z koniecznością reorientacji postaw i zachowań co najmniej części pracowników
 4. Przekazanie przez doradców zarządowi i kierownictwu firmy know-how w zakresie diagnozowania i przekształcania struktur organizacyjnych

Planowane efekty

Zmiany w strukturze, wdrożone dzięki usłudze doradczej pozwolą na wzrost efektywności kosztowej dzięki:

 • lepszej organizacji pracy
 • dopasowaniu etatyzacji komórek organizacyjnych do ich zadań
 • lepszemu, szybszemu przepływowi informacji
 • skuteczniejszą realizacje celów strategicznych, w tym zwłaszcza kształtowanie zespołu menedżerów i pracowników
 • polepszenie działania systemu rachunkowości zarządczej, a docelowo wprowadzenie pełnego kontrolingu
 • zwiększenie poziomu motywacji pracowników, miedzy innymi dzięki jasnym zasadom podziału obowiązków i odpowiedzialności

Wartość projektu:  24 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 18 000,00 PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji