Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Fundusze Europejskie: Prace badawczo – rozwojowe

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu

Cele bezpośrednie projektu obejmują:

– przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących robotyzacji procesów przemysłowych,

– wdrożenie do produkcji innowacji procesowych w postaci zrobotyzowanych procesów spawania hybrydowego HLAW, śrutowania, transportu autonomicznego.

Planowane efekty:

– skrócenie czasu realizacji poszczególnych prac produkcyjnych,

– podniesienie jakości i powtarzalności procesów produkcyjnych, płynny przebieg procesów,

– wykonywanie poszczególnych czynności produkcyjnych w pierwszej próbie, bez konieczności poprawek,

– podniesienie bezpieczeństwa pracy pracowników, poprzez zmniejszenie liczby niebezpiecznych lub trudnych czynności produkcyjnych,

– zmniejszenie zużycia surowców i materiałów w procesach produkcyjnych,

– zwiększenie efektywności pracy, obniżenie kosztów pracy,

– poprawa dokładności i terminowości, co oznacza lepszą jakość obsługi klientów,

– ograniczenie negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.

Rezultaty prac badawczo – rozwojowych zostaną bezpośrednio wdrożone do działalności firmy PROTECH.

Wartość projektu: 3 778 386,98 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 889 193,49 PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji