Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Prace badawcze

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu:

Prace badawcze będą miały na celu zaprojektowanie procesu spawania hybrydowego z zastosowaniem indywidualnych rozwiązań w zakresie optyki, geometrii dla spawania kotłów retortowych, tak aby zagwarantować wysoką szczelność, wytrzymałość oraz trwałość połączeń spawanych. Innowacyjność wdrażanej technologii zapewni nowe opracowane dla nas rozwiązania technologiczne spawania hybrydowego (zgłoszonego do patentu) w tym przede wszystkim dobór zalecanych parametrów technologicznych spawania, opracowanie głowicy spawającej i jej optyki dobranej do naszej produkcji. Firma uzyska pełną dokumentację w zakresie doboru urządzeń potrzebnych do zrealizowania w pełni opatentowanej technologii spawania hybrydowego elementów kotłów retortowych. Wytyczne w zakresie procesu produkcyjnego mają zapewnić optymalny i oszczędny proces produkcyjny, tak aby zapewnić jak najwyższą wydajność i efektywność tego procesu. Ponadto w ramach usługi ma zostać wykonana usługa w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowe na efekty prac rozwojowych dla w/w rozwiązań

Planowane efekty: umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku oraz dywersyfikacja oferty produktowej firmy, dokonanie zgłoszeń patentowych dla produktów będących przedmiotem projektu;

Wartość projektu:  120 540,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 88 200,00 PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji