Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Gospodarka wiedzy

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu

Projekt będzie polegał na zakupie usługi badawczo – rozwojowej związanej z opracowaniem rozwiązania technologicznego umożliwiającego ulepszenie oraz dobór warstwy wierzchniej dla nowo projektowanych części maszyn m.in. walcarki, gratowarki oraz paleciarki. Projekt będzie dotyczył zwiększenia trwałości eksploatacyjnej w warunkach obciążenia części maszyn wykonanych z materiałów konwencjonalnych, co umożliwi poszerzenie zakresu ich stosowania w aplikacjach trudnośrodowiskowych w postaci szoków termicznych, agresywnego środowiska korozyjnego, podwyższonej temperatury czy gradientów naprężeń mechanicznych. Ponadto zostanie wykonana analiza techniczna i prawna w zakresie potencjalnego zgłoszenia patentowego przedmiotu badań.

Celem projektu jest:

1. Poszerzenie know-how firmy w zakresie wprowadzenia wytwarzania nowych powłok kluczowych elementów urządzeń produkcyjnych

2. Umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku oraz dywersyfikacja oferty produktowej firmy

3. Dokonanie zgłoszeń patentowych dla produktów będących przedmiotem projektu

Planowane efekty

Na skutek przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych otrzymamy gotową technologię wzmocnienia warstwy wrażliwych i szybko zużywających się detali części maszyn poszczególnych maszyn produkcyjnych oraz otrzymamy dobrany materiał proszkowy służący do wytworzenia warstwy wierzchniej lub powłoki metodami spawalniczymi. Ponadto zostanie sporządzenie kompletna analiza techniczna i prawna opisu nowej technologii niezbędnego dokonania zgłoszenia przedmiotu badań do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym.

Wartość projektu: 118 248,51 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 67 295,90 PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji