Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu: Przedmiotem badań będzie zdobycie nowej wiedzy oraz opracowanie nowych produktów w postaci następujących urządzeń:

– Urządzenie do zwijania blach

Analiza stanu obciążenia dla wybranych schematów układu walców zwijarki. Ocena wpływu podparcia walców na przebieg procesu gięcia. Opracowanie koncepcji zwiększenia sztywności konstrukcji. Wskazanie rozwiązań prowadzących do rozszerzenia asortymentu produkcji, w szczególności o elementy o kształcie stożkowym.

– Urządzenie do składowania europalet.

Opracowanie zmodernizowanej konstrukcji i sterowania urządzenia poprzez. Poprawę technologiczności rozwiązań węzłów konstrukcji. Dostosowanie urządzenia do pracy w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie wózków widłowych. Wprowadzenie zdalnej kontroli i sterowania dla urządzenia

– Urządzenie do gratowania krawędzi elementów ciętych

Wpływ technologii cięcia na stan krawędzi. Analiza wpływu sposobu i parametrów gratowania na wydajność i efekty procesu. Analiza możliwych schematów podparcia elementów gratowanych. Opracowanie koncepcji urządzenia z obustronnym gratowaniem.

Ponadto w ramach usługi ma zostać wykonana usługa w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowe na efekty prac rozwojowych dla w/w rozwiązań

Planowane efekty: umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku oraz dywersyfikacja oferty produktowej firmy, dokonanie zgłoszeń patentowych dla produktów będących przedmiotem projektu; docelowe wdrożenie do oferty firmy produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu:  120 294,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 78 240,00 PLN

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji