Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie opracowania i wdrożenia technologii spawania hybrydowego kotłów pelletowych Kod CPV: 42620000-8 Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania.

Czytaj więcej

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu optymalizację procesu produkcji kotłów

Celem projektu jest wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Czytaj więcej

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kotłów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. A Dotacje dla MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej

Produkcja nowych typów kotłów grzewczych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. B Dotacje dla MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej

Rozwój Działu B+R

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej

Wdrożenie innowacji produktowych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Czytaj więcej

Innowacje produktowe

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Projektu badawczo – rozwojowego przedsiębiorstw w ramach działania 1.2.1.

Czytaj więcej

Uzupełnienie i poszerzenie parku maszynowego firmy

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4. Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. Dotacje dla MŚP Typ projektów B Inwestycje MŚP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Czytaj więcej
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji