Centrum sprzedaży
+48 33 875 51 87

Otwarcie nowej części zakładu

9 listopada 2022 roku oficjalnie otwarto nową część zakładu po trwającej 13 miesięcy rozbudowie.

W dniu 9 listopada 2022 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji otwarcia nowej hali produkcyjno – magazynowej firmy PROTECH. Zakład z powierzchni 15 tys. mkw powiększył się do prawie 30 tys mkw.
Na wysoce zrobotyzowanej nowej części zakładu podniesione zostały zdolności produkcyjne m.in dzięki: nowej linii do malowania proszkowego firmy Indufinish posiadającej 2 zrobotyzowane komory lakiernicze, zautomatyzowanej linii montażowej, nowego zrobotyzowanego stanowiska do śrutowania detali (a wkrótce uruchomienie drugiego), zrobotyzowanego systemu cięcia i gięcia firmy Salvagnini z zintegrowanym systemem magazynowania blach firmy Baumalog.
Ponadto ponad 70 nowych stanowisk spawalniczych wykorzystujących spawarki Fronius
Na nowej hali zlokalizowane zostaną także urządzenia zakupione w ramach projektu dofinansowanego z funduszy norweskich, co zostało podkreślone w czasie spotkania.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, Krakowskiego Parku Technologicznego, polskich i zagranicznych kontrahentów firmy PROTECH oraz innych podmiotów, z którymi firma blisko współpracuje.
Zaproszeni mieli możliwość zobaczyć zakład po rozbudowie, wykorzystane na zakładzie maszyny, poznać specyfikę działalności firmy.
Po prezentacji zakładu i poczęstunku rozpoczęła się druga część wydarzenia w Hotel & Spa Młyn Jacka w Jaroszowicach.
Tam po uroczystej kolacji Zarząd firmy wręczył podziękowania dla firm i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do pomyślnej rozbudowy zakładu.

A ceremony was held on November 9, 2022 to celebrate the opening of PROTECH’s new production and storage facility. The plant has expanded from an area of 15 to almost 30 thousand square meters.
On the highly robotized new part of the plant, production capacity has been increased with, among other things: a new powder coating line from Indufinish with 2 robotic paint chambers, an automated assembly line, a new robotic workstation for detail shotblasting (and the launch of a second one soon), a robotic cutting and bending system from Salvagnini with an integrated sheet metal storage system from Baumalog.
In addition, more than 70 new welding stations using Fronius welding machines
The new hall will also house equipment purchased as part of the Norwegian funds project, which was highlighted during the meeting.
The meeting was attended by representatives of local authorities, the Cracow Technology Park, PROTECH’s Polish and foreign contractors and other entities with which the company closely cooperates.
Those invited had the opportunity to see the plant after expansion, the machinery used on the plant, and learn about the specifics of the company’s operations.
After the presentation of the plant and refreshments, the second part of the event began at Hotel & Spa Młyn Jacka in Jaroszowice.
There, after a festive dinner, the company’s Board of Directors presented thanks to the companies and institutions that had made a special contribution to the successful expansion of the plant.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji